Vanaf 1 juli 2017 geldt er een nieuwe wetgeving voor diverse datakabels met als doel de risico’s op brand te verminderen. De classificatie, CPR genoemd, is een universele classificatie voor het brandgedrag van kabels waardoor de kwaliteit hiervan beter gewaarborgd kan worden. Wat houdt deze brandclassificatie nou in? Dat leggen we uit in dit artikel.

Wat is CPR?

CPR, Construction Products Regulation, is de verordening van bouwproducten. Elk product, ongeacht het vermogen, controle of communicatie van kabels die permanent geïnstalleerd worden in een gebouw vallen onder deze verordening. Het doel van deze verordening is het creëren van een Europese standaard in gebouwen om niveaus van vlamvermeerdering, warmteontwikkeling, rookontwikkeling, ontwikkel van zuurvorming bij brand zo laag mogelijk te houden.
Deze classificatie betreft de reactie bij brand waarbij onderscheidt wordt gemaakt in 6 verschillende klasses, namelijk: A, B1, B2, C, D, E en F. Deze criteria is gebaseerd op basis van warmteafgifte en vlamuitbreiding:

brandklasse installatiekabels

NEN 8012

De NEN8012, staat voor beperking van schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen. De kans is groot dat in Nederland men in aanraking komt met de NEN8012 aangezien deze classificatie zich beperkt voor alleen Nederland. Voor de vier brandklassen wordt het brandrisico weergegeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat indien de situatie een groot brandrisico bevat een Cca kabel gebruikt dient te worden.

Brandrisico installatiekabels

Test brandgedrag

De brandclassificaties zijn als houvast gekozen om duidelijke afspraken te maken betreffende de testmethoden. Elk product van de kabelleverancier wordt hierdoor op dezelfde manier op brandgedrag getest. De prestatieverklaring van de kabel (DoP – Declaration of Performance) weerspiegelt de certificering door een gevalideerde testlaboratorium en laat zien dat de betreffende kabel voldoet aan de eisen van de verordening inzake bouwproducten.