Zoals bekend vallen sinds 1 juli 2017 datakabels onder de Europese verordening voor bouwproducten. Dit betekent dat datakabels geclassificeerd worden in verschillende brandklassen (CPR). Deze zijn verwerkt in het nieuwe normontwerp NEN8012. Bij de CE-gemarkeerde datakabels is het tevens verplicht om een prestatieverklaring mee te leveren. Deze prestatieverklaring wordt ook wel Declaration of Performance (DoP) genoemd.

De fabrikant is verplicht een DoP op te stellen voor ieder datakabel waarin alle informatie aanwezig is over zowel de desbetreffende datakabel als zijn prestaties. De prestatieverklaring geeft tevens het brandgedrag van de datakabel weer en laat zien dat deze voldoen aan de eisen van de verordening inzake bouwproducten. Het is het bewijs dat de datakabel op de markt en bij verdere distributie voldoet aan deze prestatie.

Het voordeel van deze prestatieverklaring is dat de koper de prestatie van datakabels met dezelfde toepassingen eenvoudig met elkaar kan vergelijken.